Антони Диков

Ниво: А – катерач

Сертификат защитен на: 21.06.2018 г.

Сертификат валиден до: 21.06.2021 г.

Място на провеждане на курса: Австрия