Георги Стойков

Ниво: А – катерач

Сертификат защитен на: 20.05.2016 г.

Сертификат валиден до: 20.05.2019 г.

Място на провеждане на курса: гр. София