Максим Янев

Ниво: А – катерач

Сертификат защитен на: 20.08.2019 г.

Сертификат валиден до: 20.08.2022 г.

Място на провеждане на курса: гр. София