Максим Янев

Ниво: В – катерач-специалист

Сертификат защитен на: 15.04.2024 г.

Сертификат валиден до: 15.04.2027 г.

Място на провеждане на курса: гр. София, България