Мирослав Енев

Ниво: C – катерач-експерт

Сертификат защитен на: 16.04.2019 г.

Сертификат валиден до: 16.04.2023 г.

Място на провеждане на курса: гр. София