Антони Диков

Ниво: B – катерач специалист

Сертификат защитен на: 25.10.2020 г.

Сертификат валиден до: 25.10.2023 г.

Място на провеждане на курса: гр. София, България