Драган Димович

Ниво: B – катерач специалист

Сертификат защитен на: 06.10.2018 г.

Сертификат валиден до: 06.10.2021 г.

Място на провеждане на курса: гр. София