Георги Ранчев

Ниво: А – катерач

Сертификат защитен на: 14.05.2023 г.

Сертификат валиден до: 14.05.2026 г.

Място на провеждане на курса: гр. София, България