Христо Стоев

Ниво: А – катерач

Сертификат защитен на: 31.05.2020 г.

Сертификат валиден до: 31.05.2023 г.

Място на провеждане на курса: гр. София