Христо Стоев

Ниво: B – катерач-специалист

Сертификат защитен на: 27.02.2021 г.

Сертификат валиден до: 27.02.2024 г.

Място на провеждане на курса: гр. София, България