Lars Christian Caruso

Ниво: B – катерач специалист

Сертификат защитен на: 01.03.2020 г.

Сертификат валиден до: 01.03.2023 г.

Място на провеждане на курса: Германия