Людмил Тодоров

Ниво: В – катерач-специалист

Сертификат защитен на: 29.04.2023 г.

Сертификат валиден до: 29.04.2026 г.

Място на провеждане на курса: гр. София, България