Румен Григоров

Ниво: А – катерач

Сертификат защитен на: 06.06.2015 г.

Сертификат валиден до: 06.06.2018 г.

Място на провеждане на курса: гр. София