Валентин Владимиров

Ниво: А – катерач

Сертификат защитен на: 04.05.2018 г.

Сертификат валиден до: 04.05.2021 г.

Място на провеждане на курса: гр. София