Йордан Смолички

Ниво: А – катерач

Сертификат защитен на: 25.9.2021 г.

Сертификат валиден до: 25.9.2024 г.

Място на провеждане на курса: гр. София, България